Thông tin thanh toán

Việt Nam

Việt Nam

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Cây Nhà Deerma Spray Mop TB800/TB500 Hàng Chính Hãng Phân Phối  × 1 250.000 
Tạm tính 250.000 
Giao hàng
Tổng 250.000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư.