Tinh dầu dành cho máy phun tinh dầu tự động PX830/831/832

99.000 249.000 

Lọ tinh dầu thay thế hương hoa quả chính hãng Deerma
– Trọng lượng/dung tích: 38gr
– Thích hợp cho các model: PX830 / PX831/ PX832
– Sử dụng an toàn trong thời gian dài, an toàn với phụ nữ & trẻ em

Mua ngay
<script type="text/javascript"> window.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { (function($){ $(document).on("change","input.variation_id",function(){ get_link($(".redirect_to_checkout")); }); $(document).on("change",".input-text.qty",function(){ get_link($(".redirect_to_checkout")); }); get_link($(".redirect_to_checkout")); function get_link(target){ var link = 'https://deermavietnam.vn/thanh-toan/'; var parent = $(".product form.variations_form"); if(parent.length){ var qty = parent.find(".input-text.qty").val(); var varid = parent.find('input[name="variation_id"]').val(); target.addClass('disabled'); target.attr("href","javascript:void(0)"); if(qty>0 && varid>0){ var href = ""; if(varid){ href += '&add-to-cart='+ varid; } if(qty){ href += '&quantity='+ qty; } var new_href = link+"?"+href; target.attr("href",new_href); target.removeClass('disabled'); } } } })(jQuery); }); </script>